PVS - 2020 là điểm rơi ghi nhận dự án nhưng thiếu dự án gối đầu cho 2021

1 năm trước | 1 Bình luận | 441 Lượt xem | Phân tích về: PVS

Đông

Điểm tín nhiệm: 972

21

Quan điểm đầu tư

  • Năm 2020 sẽ là điểm rơi ghi nhận các dự án cho mảng xây lắp
  • Tiếp tục trích lập dự phòng FPSO Lam Sơn trong năm 2020
  • Lợi nhuận liên doanh liên kết bị ảnh hưởng trong 2020
  • KQKD Q2/2020 và dự phóng 2020

Trong Q1/2020, PVS ghi nhận 3.241 tỷ đồng, giảm 20,8% so với cùng kỳ do doanh thu mảng xây lắp giảm mạnh. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,3% xuống còn 5,3% khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 54,7% còn 192 tỷ đồng. Thêm tác động từ lợi nhuận liên doanh liên kết giảm 82,2%, xuống còn 32 tỷ đồng. LNST cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 111 tỷ đồng, giảm 69,8% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu nhìn chung các mảng đều ổn định. Ngoại trừ mảng xây lắp bị ảnh hưởng khi các dự án lớn đang triển khai được ghi nhận phần lớn trong năm trước và tiến độ các dự án hiện tại chậm vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

+ Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 10,3% xuống còn 5,9% khi biên lợi nhuận gộp các mảng đều giảm. Mảng xây lắp – chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận gộp ghi nhận biên lợi nhuận giảm mạnh từ 9% xuống còn 4,3% khi mà các dự án đang ở giai đoạn mua sắm và biên lợi nhuận các dự án này nhìn chung thấp hơn giai đoạn trước.

+ Lợi nhuận từ các liên doanh liên kết (cho thuê FSO/FPSO) giảm khi FSO MV12 ghi nhận các khoản dự phòng liên quan đến việc sửa chữa tàu khi có sự cố xảy ra trong hoạt động khai thác tại lô 11.2.

Năm 2020 sẽ là điểm rơi ghi nhận các dự án cho mảng xây lắp

Như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo cập nhật lần trước, 2020 được dự báo sẽ là cao điểm ghi nhận các dự án xây lắp như CPP Sao Vàng Đại Nguyệt, Gallaf, đường ống Nam Côn Sơn 2 GD2, đường ống Sao Vàng Đại Nguyệt và một phần dự án LNG Thị Vải, Long Sơn. Tuy nhiên, với ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi điều chỉnh giảm doanh thu mảng xây lắp khi tiến độ thi công chậm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ ghi nhận của mảng này trong năm 2020. Chúng tôi dự báo PVS sẽ ghi nhận 8.951 tỷ đồng doanh thu, giảm từ mức 10,184 tỷ đồng như dự báo gần nhất. Ngoài ra, biên lợi nhuận sẽ dần cải thiện trong những tháng cuối năm và được chúng tôi dự báo vào khoảng 5,2%, tương đương với lợi nhuận gộp 469 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với 2019.

Với năm 2020 là cao điểm ghi nhận các dự án xây lắp và PVS gần như không trúng thêm nhiều dự án lớn trong thời gian gần đây, chúng tôi cho rằng doanh thu mảng xây lắp sẽ giảm dần trong thời gian tới cho đến khi các dự án tiềm năng như Sư Tử Trắng GD2, Lô B, Cá Voi Xanh có thêm tiến triển. Dù gần đây có một số thông tin cho rằng Lô B và Cá Voi Xanh sẽ sớm được đấu thầu trong năm nay nhưng chúng tôi e ngại sự phức tạp và những rắc rối trong quy trình phê duyệt sẽ khiến tiến độ đấu thầu không nhanh như kỳ vọng. Sau năm 2020, chúng tôi thấy được những dự án có khả năng nhất gồm: Nam Du – U Minh, nhà máy điện Nhơn Trạch 3-4, LNG Thị Vải GD2.

Tiếp tục trích lập dự phòng FPSO Lam Sơn trong năm 2020

Vào ngày 16/3/2020, FPSO Lam Sơn đã được chính thức ký hợp đồng mới (hiệu lực từ 1/7/2017 đến 1/7/2021) thay thế hợp đồng tạm trước đó với tổng giá trị hợp đồng ước tính 122.87 triệu USD, tương đương với giá cho thuê vào khoảng 85.000 USD/ngày, không thay đổi so với hợp đồng tạm trước đó. Việc chính thức ký hợp đồng giúp cho FPSO Lam Sơn tránh phải ghi nhận dự phòng giảm giá tài sản mà chỉ ghi nhận dự phòng cho các khoản phải thu từ PVEP và hệ quả là lợi nhuận FPSO Lam Sơn ghi nhận lỗ trong năm 2019. Chúng tôi ước tính FPSO Lam Sơn lỗ 32 tỷ đồng trong 2019. Trong năm 2020, lợi nhuận của FPSO Lam Sơn dự kiến sẽ không có nhiều chuyển biến tích cực khi liên doanh này tiếp tục trích lập thêm dự phòng các khoản phải thu PVEP.

Lợi nhuận liên doanh liên kết bị ảnh hưởng trong 2020

Trong Q1/2020, lợi nhuận liên doanh liên kết đạt 32 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ khi FSO MV12 thực hiện trích lập dự phòng liên quan đến việc sửa chữa tàu, liên quan đến sự cố xảy ra trong 3 tháng đầu năm. Trong phần còn lại của năm nay, FSO MV12 nhiều khả năng sẽ trích lập tiếp các chi phí và cùng với việc FPSO Lam Sơn vẫn ghi nhận lỗ, lợi nhuận liên doanh liên kết dự kiến đạt 351 tỷ đồng trong năm 2020, giảm 39,5%.

KQKD Q2/2020 và dự phóng 2020

Trong Q2/2020, PVS dự kiến đạt doanh thu 4.059 tỷ đồng (giảm 15,8%), LNST ước đạt 240 tỷ đồng (tăng 10%). Dù hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong 2020 nhưng PVS theo chúng tôi vẫn sẽ hoàn thành được kế hoạch đề ra và thậm chí vượt xa nhờ những khoản “để dành” từ hoàn nhập bảo hành công trình. Ngoài ra, FPSO Ruby cũng có thể ghi nhận lợi nhuận đột biến trong cuối năm nay. Theo đó, chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ trong năm 2020 đạt 16.371 tỷ đồng (giảm 3,5%) và 831 tỷ đồng (giảm 2,2%).

Thông tin công khai: Tôi/chúng tôi hiện đang không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào đang được đề cập đến và không có kế hoạch sở hữu những cổ phiếu này trong 72 giờ tới. Bài viết này được viết bởi 1 bên thứ 3 khác, và/hoặc tôi đang có lợi ích cá nhân đối với bài viết này, hoặc có mối quan hệ kinh doanh với các doanh nghiệp (mã cổ phiếu) được đề cập đến trong bài viết.